EWFE Polonia Sp. z o. o.

Co to jest kondensacja?

Zjawisko kondensacji pary wodnej ze spalin znane i wykorzystywane jest już od dawna w kotłach kondensacyjnych. Pierwsze kotły kondensacyjne powstały ok. 100-lat temu. Jednak ze względu na konieczność zastosowania specjalnych rozwiązań i materiałów dopiero w latach 80-tych zaczęto produkować seryjnie gazowe kotły kondensacyjne. Firma EWFE – Komfort GmbH z Bremen była drugą firmą w Europie produkującą seryjnie i sprzedającą gazowe kotły kondensacyjne. Dzięki temu już w 1991 roku w okolicach Poznania został zamontowany i pracuje do dziś pierwszy w Polsce gazowy kocioł kondensacyjny firmy EWFE.

Kondensacja

Samo zjawisko kondensacji pary wodnej najprościej rzecz ujmując polega na dodatkowym dochłodzeniu spalin i wykropleniu pary wodnej w kotle oraz systemie powietrzno-spalinowym. Dzięki czemu odzyskujemy ciepło, które w kotłach tradycyjnych i niskotemperaturowych wyrzucane jest przez komin, obniżając w efekcie ich sprawność. A nie jest to mała różnica, ogrzewając przez sezon grzewczy dom jednorodzinny nowoczesnym kotłem niskotemperaturowym z instalacją grzejnikową, który nam zużył na cele grzewcze 2000 młgazu ziemnego GZ-50 , montując w tym samym budynku gazowy kocioł kondensacyjny z mocą modulowaną oszczędzimy nawet do 400 m3 rocznie, a w przypadku ogrzewania podłogowego różnica może dochodzić nawet do 520 m3 gazu na rok. Przy ciągłym wzroście cen gazu dość szybko nastąpi zwrot większych kosztów zakupu kotła kondensacyjnego. W wielu krajach UE obowiązują przepisy o bezwzględnej konieczności montażu kotła kondensacyjnego w nowych i termomodernizowanych instalacjach, inne kraje stosują preferencyjne kredyty lub dopłaty tylko i wyłącznie na zakup jednostek kondensacyjnych.

System odprowadzania spalin

Gazowe kotły kondensacyjne nie wymagają specjalnego, innego niż w przypadku kotłów niskotemperaturowych wykonania instalacji grzewczych, od lat powtarzane są mity przez „pseudo fachowców” o konieczności stosowania znacznego przewymiarowanych instalacji grzewczych. Obecnie projektowane i wykonywane instalacje o parametrach 70/55°C lub 70/50°C spełniają w zupełności pełne wymagania dla jednostek kondensacyjnych. Nawet jeżeli układ ma pracować na wyższych parametrach tylko w nieliczne dni w sezonie grzewczym kocioł kondensacyjny będzie pracował jako niskotemperaturowy natomiast przez ok. 90 % pozostałego okresu jako kondensacyjny.

Więcej informacji »

Copyright © www.ewfe.com.pl