EWFE Polonia Sp. z o. o.

Rekuperatory - centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła
kontrolowana wymiana powietrza - wysoki komfort użytkowania

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
Tradycyjna wentylacja grawitacyjna nie sprawdza się w nowobudowanym budownictwie niskotemperaturowym i pasywnym. W tego typu obiektach potrzebną wymianę powietrza uzyskuje się poprzez wentylację mechaniczną. Ten sposób wentylacji wiąże się ze zużyciem energii na pracę wentylatorów, jednak koszty te są rekompensowane poprzez odzysk energii cieplnej z wentylacji. Poczatkowo wentylacja mechaniczna traktowana jest przez użytkowników z pewnymi obawami, ponieważ kojarzy się z koniecznością zamykania okien. Jednak prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja wentylacji z odzyskiem ciepła w póĄniejszym okresie zyskuje wysoką akceptację mieszkańców. Użytkownicy odczuwają znaczną poprawę komfortu w mieszkaniu dzięki stałemu dopływowi świeżego powietrza do pomieszczeń, funkcji ochrony przed hałasem zewnętrznym oraz znaczącym obniżeniem kosztów eksploatacyjnych. Dzięki mechanicznemu i regulowanemu dopływowi świeżego powietrza dochodzi do znaczącej poprawy jakości powietrza w pomieszczeniu, jakiej nie można uzyskać w sposób grawitacyjny przy zastosowaniu podwyższonej szczelności budynku. Godzinowy dopływ świeżego powietrza z zewnątrz w ilości 20-30m3 na osobę gwarantuje utrzymanie właściwych parametrów higienicznych dla mieszkańców. Należy również zaznaczyć fakt, iż zastosowanie wentylacji mechanicznej nie oznacza rezygnację z otwierania okien, mogą być one otwierane poza okresem grzewczym i stanowić dodatkowe uzupełnienie wietrzenia budynku.

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i wymiennikiem gruntowym.

Obligatoryjnym elementem systemu wentylacyjnego w domu energooszczędnym lub pasywnym jest wymiennik ciepła w rekuperatorze, w którym ciepłe powietrze wyciągane z pomieszczeń i wyrzucane na zewnątrz ogrzewa świeże powietrze nawiewane do pomieszczeń. W procesie rekuperacji wymiana ciepła następuje poprzez powierzchnie oddzielające szczelnie zimne i ciepłe strumienie powietrza. Powietrze przepływa wzdłuż wspólnych przegród wymiennika. Przy przekroczeniu punktu rosy, z wilgotnego powietrza wykrapla się wilgoć dzięki czemu dodatkowo przenoszone jest ciepło utajone zwiększając sprawność układu wymiany. W obecnie stosowanych urządzeniach odzysk ciepła z wentylacji sprawność odzysku ciepła zależy od typu urządzenia i może wynosić od 60 %, a w przypadku zastosowania nowej generacji wymienników przeciwprądowych kanalikowych nawet do 98%. Kolejna zasada wentylacji w budynkach energooszczędnych i pasywnych związana jest z nawiewaniem powietrza świeżego z małą prędkością oraz podgrzewanie jego do wyższych temperatur na nagrzewnicach inaczej niż w przypadku tradycyjnych układów wentylacyjnych. Pojawiają się też zwolennicy wentylowania pomieszczeń za pomocą rekuperatorów bez podgrzewania powietrza za nagrzewnicą. Dzięki temu uzyskujemy odczucie jeszcze większego komfortu.

Kolejnym opcjonalnym elementem systemu wentylacji z odzyskiem ciepła jest gruntowy wymiennik ciepła powietrza nawiewanego, który zbudowany jest na zasadzie systemu kanałów rurowych zainstalowanych w gruncie. Zimą temperatura podłoża jest wyższa niż temperatura powietrza na zewnątrz zatem wymiennik gruntowy służy do wstępnego ogrzania powietrza nawiewanego. Latem jest na odwrót - schłodzone wstepnie powietrze nawiewane w gruntowym wymienniku ciepła obchodzi specjalnym baypasem wymiennik w rekuperatorze i ochładza powietrze w pomieszczeniu działając podobnie jak prosty układ klimatyzacyjny. Szczególnie przydatne w upalne letnie dni i noce. W tym też okresie powietrze ochładzając się przekazuje ciepło do gruntu które w okresie zimowym zostanie odzyskane podgrzewając wstępnie powietrze nawiewane.

Copyright © www.ewfe.com.pl